Blog

Interjú Szép Hedviggel, a Zalaegerszegi Képzési Központ oktatójával

0
1 Szép Hedvig

Tanulmányairól, tanítása során szerzett tapasztalatairól, a félévente kapott hallgatói visszajelzésekről kérdeztem Szép Hedviget, a Zalaegerszegi Képzési Központ egyik kitűnő oktatóját, aki többek között mesélt arról is, hogy milyen egy kisebb vidéki közösségben tanítani, ahol a családias légkör mellett az egymásra odafigyelés és a jó hangulat megléte rendkívül nagy szerepet játszik.

Mikor döntötte el, hogy tanár szeretne lenni, illetve milyen lépcsőfokok voltak pályafutása során, ami végül a főiskolai oktatáshoz vezetett? Mióta tanít a Zalaegerszegi Képzési Központban?
Mindig szerettem a biológiát, gimnázium alatt felkeltette az érdeklődésemet a pszichológia, szívesen segítettem másoknak a tanulásban, így ezekből lassan összeállt, és a középiskolás éveim végére fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék biológia tanár lenni. A főiskolai oktatás előtt középiskolában és általános iskolában tanítottam. Ezek az évek rengeteg tapasztalattal gazdagították a tudásomat, pedagógiai- és nevelési módszertáramat, valamint a különböző tanulási- és magatartási zavarokból adódó nehézségek által olyan gyakorlati ismeretekre tehettem szert, amelyeket hosszú távon tudok alkalmazni a hatékony tanulás segítésében. A Zalaegerszegi Képzési Központban 2019. óta tanítok.

Folytat tanulmányokat jelenleg is? Mennyi időt tölt iskolán kívül a munkájával, azaz mennyire „viszi haza a munkát?”
Jelenleg 2 tanfolyam elvégzése van tervben, melyek hasznosak lehetnek munkám során hosszútávon, szakmai és pedagógiai szempontból egyaránt. Az iskolán kívül munkával töltött időt a félév aktuális szakasza befolyásolja. Van, amikor nagyobb hangsúly van a szorosabb értelemben vett oktatói tevékenységeken, ilyenkor leginkább a tanagyag frissítése, újdonságok aktualizálása igényel külön időt. Ezen kívül a különböző témákban történő kutatások, cikkírás, szakdolgozat koordinálás, javítás szokott munkaidőn kívül is elfoglaltságot jelenteni.


Milyen visszajelzéseket szokott kapni a hallgatóktól, kollégáktól, vezetőktől? Ön mit gondol a saját tanítási stílusáról, miben tartja különbözőnek azt más tanárokéval szemben?
Munkám során fő szempont a következetesség, törekszem a minőségi ismeretátadásra, a tantervi kötöttségektől függően próbálok változatos módszereket alkalmazni, a hallgatói csoportok igényeihez, képességeihez mérten kísérletezni, hogy mi működik az adott csoportban. Talán ezekből adódik, hogy a visszajelzések döntő többségben pozitívak. Úgy gondolom, mindenki a számára bevált módszereket használja és a maximumot nyújtja a saját tantárgyainál, így összehasonlítani nem érdemes a stílusokat. Egymás munkáját segítve, a hatékonyság növelése érdekében rendszeresen megosztjuk egymással ötleteinket, tapasztalatainkat, hogy kinek mi vált be, mi működik, így mindenkinek van lehetősége fejlődni, újítani.

Hasznosnak tartja az OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése) kérdőív visszacsatolásait? Befolyásolják-e a kérdőívben adott válaszok az Ön munkáját a továbbiakban?
Ahogy az élet minden területén, így az oktatói munka során is nagyon fontosak a visszajelzések, hiszen ezek által tudunk fejlődni. Fontos összehangolni az elméleti tudást a gyakorlatban történő ismeretátadással. Ennek hatékonyságáról pedig elsősorban a hallgatók tudnak megfelelő visszacsatolást adni. Minden évben változatos a hallgatói csoportok összetétele, más a csoportok dinamikája, így fontos, hogy az igényekhez igazítva történjen a tudásátadás, amiben egyértelműen segítséget nyújt a hallgatók véleménye, meglátása. A visszajelzések motiválóak, inspirálni tudják az óratervezést és az oktatói munkát.

Hogyan jellemezné a zalaegerszegi egyetemi életet, környezetet, hallgatókat azok alapján, amit az eddigi évek során tapasztalt? Lehet-e nagyobb különbségeket tapasztalni az újabb és újabb évfolyamok között? Hogyan érzi magát itt Ön, mint oktató?
A Képzési Központ egyik számomra kedves jellemzője a családias légkör, ami lehetővé teszi a jó hangulatú, gördülékeny munkavégzést az együttműködések, tapasztalatcserék által, valamint folyamatos fejlődésre ösztönöz. A létszámból adódóan ez a környezet a hallgatók számára is könnyebbé teszi a kapcsolatteremtést, az egymásra figyelést. A középiskolából kikerülve az ottani osztálylétszámokhoz viszonyítva úgy gondolom, ez mindenképpen előnyös a hallgatók számára, hiszen új helyen, új emberek között, új ismeretek elsajátítására várva biztonságot tud nyújtani. A hallgatóknak az egyetem által és azon túl is több program ad lehetőséget a kikapcsolódásra, kapcsolatépítésre, tudományos ismereteik bővítésére. Az újabb évfolyamok között talán leginkább a Covid ideje alatt bekövetkező online oktatásból adódóan látok különbségeket, mind a kapcsolatteremtésben, mind a digitális eszközökhöz való viszonyulásban.

Innen is köszönöm szépen a Tanárnőnek az együttműködést, hogy elfogadta felkérésemet az oktatói interjúsorozatra. Remélem, hogy az interjú által betekintést engedhettünk képzési központunk hétköznapjaiba, valamint, hogy milyen érzés oktatóként és hallgatóként egyaránt egy kisebb, de annál nagyobb összetartással rendelkező, családias közösség tagja lenni.


Dervalics Panna

Talán ezek is érdekelhetnek …