Blog

Mi, Értetek – interjú Ömböli Gréta Annával, az Egészségtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Elnökhelyettesével

0
1 Omboli Greta Anna

            Ahhoz, hogy egy, a Hallgatói Önkormányzathoz hasonló szervezet jól tudjon működni, szükség van a megfelelő vezetőségre is. Ömböli Gréta Anna, az ETK Hallgatói Önkormányzatának Elnökhelyettese mesélt nekem arról, hogy milyen is egy ilyen csapat tagjának lenni, valamint arról is, hogy mi mindennel jár ez a bizonyos pozíció.

Ha jól tudom, már negyedik éve vagy a HÖK tagja. Mi okból jutottál arra az elhatározásra annak idején, hogy csatlakozni szeretnél a csapathoz?

Igazából eleinte bennem is kérdéseket vetett fel, hogy mi is a Hallgatói Önkormányzat, de végül Kovács Betti segítségével sikerült kicsit jobban megismernem a szervezetet. Ezek után kiírásra került egy pályázat a Tanulmányi Referensi pozícióra, amit én is megpályáztam – ez egy kétkörös pályázat volt, ami egy írásos és egy személyes elbeszélgetéses fordulót foglalt magában – végül pedig az akkori Elnök, Elnökhelyettes és a korábbi Tanulmányi Referens közösen jutottak arra a döntésre, hogy alkalmas leszek a pozícióra.

Bár Tanulmányi Referensként csatlakoztál, jelenleg Elnökhelyettesként vagy jelen a Hallgatói Önkormányzat életében. Hogy következett be ez a váltás?

Az egész folyamat annak következtében indult be, hogy az akkori Elnökünk elment, így Kovács Betti, aki akkoriban Elnökhelyettes volt, vált az új Elnökké. Ezáltal viszont szabaddá vált az Elnökhelyettesi pozíció, Betti pedig megkérdezte, hogy elvállalnám-e ezt a megtisztelő feladatot. Bettivel előtte is sokat dolgoztunk közösen, hiszen Tanulmányi Referensként a feladataink sokszor összekapcsolódtak, Ő is tisztában volt a tanulmányi ügyekkel, és úgy gondolom, a közös munka jól is ment, így természetesen ezt a pozíciót is örömmel vállaltam – így mikor ő megpályázta az Elnöki pozíciót, én már, mint Elnökhelyettese voltam a kampányban.

Két olyan pozícióra van rálátásod, amelyek egyszerre működnek szorosan együtt, mégis teljesen más területeket érintenek. A váltás hatására mennyiben változott meg és mikkel egészült ki a munkaköröd?

Igazából akkoriban, Tanulmányi Referensként, jobbára a tanulmányi tájékoztatók megtartása, valamint a hallgatói megkeresések voltak azok, amik a feladatom nagy részét képezték. Ezeken kívül a Tanulmányi és Érdekvédelmi Bizottság ülésein is részt vettem, ahol minden alkalommal (általában havi rendszerességgel) meg tudtuk beszélni a hallgatók aktuális problémáit a többi kar Tanulmányi Referenseivel.

Elnökhelyettesként is szerettem volna bizonyos mértékig megtartani ezt a tanulmányi részt, de a feladatköröm kiegészült a hivatalos dokumentumok felülvizsgálatával és adminisztrációjával. Illetve, mikor Elnökhelyettes lettem, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál a küldöttgyűlésbe kerültem delegálásra – bár bizonyos helyeken csak az Elnök képviselteti itt magát, a mi Karunk egész nagy, így lehetőségem volt csatlakozni az Elnökhöz – itt igazából azokat a problémákat terjesztjük elő, amelyek az egész kart érintik, vagy bármi olyat, amit az EHÖK elé tanácsos vinnünk. Ezen kívül természetesen igyekszem Judit munkáját is segíteni, valamint a kari rendezvényeken szoktam még képviselni magunkat, a HÖK-ről bemutatókat tartani, a programszervezésben segíteni.

Mit gondolsz, hogyan befolyásolta a vírus megjelenése a munkádat?

Az az igazság, hogy, főleg a tavalyi, online oktatásos időszakban eléggé visszaszorultak a Hallgatói Önkormányzat programszervezéssel kapcsolatos tevékenységei. Ezzel ellentétben úgy gondolom, hogy tanulmányi ügyekben sok mindenben tudtam segíteni a hallgatóknak – online formában – hiszen rengeteg megkeresés érkezett az új vizsgarend és az új dékáni utasítás kijöttét követően.

Utolsó kérdésem pedig úgy teszem fel, mint egy segítséget kereső hallgató: melyek azok a témák/kérdések, amelyekkel kapcsolatban feléd fordulhatunk?

Korábbi Tanulmányi Referens mivoltomból fakadóan a tanulmányi ügyekkel bátran kereshettek! A Kiemelt Közéleti Ösztöndíjjal kapcsolatban is tudok segíteni, ha ezzel bármilyen adminisztrációs probléma akadna, vagy valami miatt nem jutna hozzá a hallgató. Ezek mellett már a legtöbb kari, vagy szakirányokra irányuló kérdés tekintetében is van egy átfogó ismeretem azáltal, hogy már 5. éve az ETK hallgatója vagyok – ezen belül természetesem a saját szakirányomról, az ápoló szakirányról még részletesebben tudok tájékoztatást adni, akár tanulmányi, akár általános kérdésekkel kapcsolatban.

Ezúton is szeretném megköszönni Grétának, hogy elvállalta ezt az interjút, további munkájához pedig sok sikert kívánok Neki és az egész csapatnak!

Varga Roxána

Talán ezek is érdekelhetnek …