Blog

Pedagógusjogok világnapja

0
1. Pedagogusjogok Vilagnapja
Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.

Irodalomóráról talán ismerősek lehetnek Kosztolányi Dezső sorai, mely szerint egy pedagógus meghatározó szerepet tölthet be egy gyermek életében, hogy aztán felnőttként visszaemlékezve a hála érzése fogja el.

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógusjogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Így lett október 5-e a pedagógusjogok világnapja, az emlékezés napja azokra a tanárokra, akik meghatározó szerepet játszottak életünkben. Bizonyára minden kedves, ezt a cikket olvasónak van legalább egy olyan tanítója vagy tanára, aki akár mérhetetlen türelmével és kedvességével, akár tekintélyt parancsoló szigorával adott nekünk sokkal többet a tananyagnál.

Nézzük meg, milyen jogokkal, kötelességekkel és esetleges nehézségekkel küzdenek nap mint nap tanáraink.

A közoktatási törvény alapján a pedagógusnak joga, hogy a saját világnézete és értékrendje szerint tanítson anélkül, hogy ennek elfogadására kényszerítené a tanulókat. Továbbá irányítsa, értékelje a tanulók munkáját és minősítse a tanulók teljesítményét. Az előbbi pont azonban problémásabb lehet, és vezethet esetleges konfliktushoz, hiszen a szélsőséges nézetek tárgyilagos közlése jelentősen megnehezítheti azt, hogy a szülők és gyerekek elfogadják az egyes nézeteket. Ez talán mindig is igaz volt, de napjainkban különösen az, hiszen találkozhatunk túlzott liberalizmussal és konzervatív szemléletmóddal is.

Kötelességük gondoskodni a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségük megóvásáról, rendszeresen tájékoztatni a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről, emellett figyelmeztetni a szülőt, ha gyermeke érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülő kötelessége különösen, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Belegondolva, itt sem mindig feltétel a gördülékeny megvalósulás, hiszen számos nézeteltérés akadhat a pedagógus és szülő között.

Már magának a pedagógus-szülő kapcsolatnak ez az egyetlen aspektusa is több problémát vet fel. Konfliktushelyzetben nem mindegy, hogy a szülő jogaként vagy kötelességeként értelmezzük a gyermekkel kapcsolatos tájékozódást. Amennyiben jogi értelemben elemezzük, a pedagógusok és szülők közötti konfliktusok nagy része abból ered, hogy a tanulóval kapcsolatban mind a pedagógus, mind a szülő sajátos felelősséggel rendelkezik.

A munkájukkal kapcsolatos nehézségként, pedig a megannyi adminisztrációt se hagyjuk ki, ami jelentős részt ölel fel az idejükből. Sok esetben akadhatnak olyan szituációk is, melyekben meg van kötve a kezük, így nem mindig cselekedhetnek szívük szerint.

Egy „jó pedagógus” az életre is nevel, megtanítja, hogyan küzdhetünk le akadályokat. Az ő személyére nincs is nagyobb bizonyíték annál, mikor a gyerekek futva rohannak a tanár néni elé, mikor ő még be sem ért az osztályterembe. Végül nem elvárja a tiszteletet, hanem kivívja és megérdemli azt azáltal, hogy mindig van egy vagy több olyan tulajdonsága, amelybe a diákok példaként kapaszkodhatnak.[i]

Kovács Viktória

Kíváncsi vagy gólyaként, hogy ne sírd tele a párnádat? Katt!


[i] https://infozio.1367.hu/2022/09/06/hogyan-ne-sird-tele-a-parnadat-utmutato-golyaknak/

képek: pixabay, pexels

Talán ezek is érdekelhetnek …