Blog

Interjú Kelemen Fruzsinával egyetemünk tanulmányi referensével

0
1 Kelemen Fruzsina Kinga

Lapunk legújabb fejezetében közelebb szeretnénk hozni olvasóinkat a Hallgatói Önkormányzat tagjaihoz. Cikkem főszereplője nem más, mint Fruzsi, ki hatalmas lelkesedéssel és alapossággal válaszolt kérdéseimre. Ez úton is köszönöm neki a lehetőséget.

  1. Kérlek, meséld el nekünk mikor és hogyan kerültél a HÖK csapatába.

Amennyiben a számomra oly kedves évfolyamfelelősséget – a HÖK alappillérének egyikét is ide vesszük – akkor már 2019 szeptemberében, elsőéves egyetemistaként kerültem közel a HÖK-höz.  Azonban, ha a szigorúan vett HÖK mandátumomat nézzük, akkor pár hónappal későbbre, 2019 novemberére tehető a küldöttgyűlési megválasztásom időpontja. Már az egyetemi éveim megkezdése előtt körvonalazódott bennem, hogy az itt töltött idő alatt szeretném aktívan kivenni a részem a hallgatói közéletből. Ezek után, 2020 szeptemberétől a pécsi képzési központ tanulmányi referensének kértek fel, amiben immáron több mint 1,5 éve tevékenykedem. (Ezzel párhuzamosan, az évfolyamfelelősség mellett, másodévtől a szakirányom szakfelelősének is megválasztottak.)

2. Ha jól tudom te vagy a tanulmányi referens. Elárulnád, kérlek mivel is foglalkozol pontosan?

Nagyon jók az információid. Természetesen szívesen mesélek róla. Feladatkörömbe elsősorban a hallgatók tájékoztatása, tanulmányi ügyeiket érintő kérdéseik megválaszolása tartozik, valamint a hallgatótársaim üléseken való képviselete, meglátásaik ismertetése a jelenlévők részére. Tudom, ez még mindig nehezen kézzelfogható, de ha megengeded, akkor pontosítanám ezeket. Tanulmányi ügyekben lehet szó: tárgyfelvételről, bejelentkezésről, passziválásról, átsorolásról, szakváltásról, vizsgajelentkezésről, tantárgy teljesítési feltételekről, tantervi háló elemzéséről, vizsgakurzusról, nyomtatványokról, fellebbezések megírásáról, kérelmek kitöltéséről, kari pályázatokról… A pályázatok/ösztöndíjak már az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat hatáskörébe tartoznak, de véleményem szerint egy jó tanulmányi referensnek ezekről is kell tudnia tájékoztatást adni,  így amennyire csak tudom, ilyen téren is segítem a hallgatókat.  Én is folyamatosan képzem magam, mondanom se kell, hogy a feladatköröm „Bibliája” a TVSZ és a TJSZ, olykor az SZMSZ. Mindezek mellett, a HÖOK mentorprogramban is részt veszek. Természetesen, amikor úgy érzem, hogy a feladatom hatáskörét meghaladó információra van szükség akkor a tanulmányi előadókkal, intézeti ügyintézőkkel konzultálok, vagy a megfelelő munkatársakhoz koordinálom a hallgatót/hallgatókat. Azonban a probléma megoldását mindig közösen kezdjük el.

3. Mi a legnehezebb része munkakörödnek?

Ez egy olyan munkakör, ami állandó képzést, utánajárást, figyelmet igényel, azaz rendkívül összetett.  Nem árulok zsákbamacskát, ha elmondom, hogy a legtöbb hallgató Messenger üzenetben keres meg, aminek örülök, mert az már egy közvetlenebb felület, hiszen én is ugyanolyan hallgató vagyok, mint bárki más a karon. Másfelől viszont – ez lehet az én hibám is -, de nincs behatárolt munkaidőm, bármikor jöhet egy akut eset; este, vizsgák előtt, nyáron… hiszen akkor is van bőven, mint intézni (szakváltás, megüresedett állami férőhelyre való jelentkezés, tantárgyfelvétel). Egyszóval, nehéz megtalálni az egyensúlyt. Többször van olyan, amikor egy kérdés megválaszolása közben már érkezik egy másik kérdés, vagy éppen egy telefonhívás szakít félbe egy megkezdett válaszüzenetet. Illetőleg, hogy érezzem az arany középutat, tudjam, mik azok az információk, amik mind a 4 évfolyamot érintik és érdemes, hogy posztok szülessenek belőlük. Mindenki tudja milyen nagy hallgatói létszámmal rendelkezik a PTE ETK Család (képzési központokkal együtt kb. 3300 fő), őszintén mondom, hogy nagyon igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni.

4. Milyen feleőségekkel jár ez a titulus?

Itt, ha szabad, talán kicsit részletezném azokat az üléseket, amiken mandátummal rendelkezem. Egy tanulmányi referens a legtöbb ülésen – amin az Elnökkisasszony és az Elnökhelyettes kisasszony részt vesz – ő is jelen van. Mik is ezek? Nagyjából havi rendszerességgel sor kerül Kari Tanácsra, Tanulmányi Bizottsági Ülésre. A kérdőívek kiírásának időszakában, amikor lehet az OMHV Bizottság is összeül, vagy tanácskozik. Továbbá, pár hónapja egy újonnan alakult bizottságnak is a tagja vagyok, ami szinte heti rendszerességgel értekezik, arról, hogy hogyan csökkenthetnénk karunkon a hallgatói lemorzsolódást. Mindezeken kívül, az EHÖK Tanulmányi és Érdekvédelmi Bizottságában is képviselem karunkat, a többi kar referensei mellett. Ezen információhalmazokra alapozva, elengedhetetlen, hogy pontos, precíz és hiteles tájékoztatást nyújtsak.

5. Mi az, amit leginkább szeretsz benne?

 A sokrétűséget.  Örömömre szolgál, hogy a pécsi képzési központ valamennyi hallgatóját tudom segíteni és képviselni (természetesen a többi képzési központból is kereshetnek bizalommal). Továbbá, sok mindenre van rálátásom. Minden hallgató esete más és más, ahogy a problémák megoldása is. A hálás üzenetek, őszinte ölelések mindennél többet érnek. Ez a ’ szeretve lenni érzésének ’ egy egészen más formája, amit örülök, hogy megtapasztalhatok.

6. Milyen egyéb kompetenciákkal jár a referensi feladatköröd? (Itt arra gondolok, hogy pl mint Hök-ösként részt kell venned gólyabál szervezésében stb stb)

Tanulmányi oldalról, az én feladatkörömbe nem tartozik bele a rendezvények szervezése, azonban ha vannak programötleteim, azokat szívesen meghallgatja az elnökség, vagy az arra kompetens referenstársaim és természetesen akkor, azok is megvalósulhatnak. Egy gólyatábort tekintve, mint tanulmányi előadó, illetőleg, mint ’szervező’ veszek részt. Továbbá, nemrég Elnökkisasszony jóvoltából közös csoportba gyűjtöttük, az évfolyamfelelősöket/szakfelelősöket minden évfolyamról, így őket segítve, koordinálva is igyekszem, az egész ETK CSALÁD-nak segítséget nyújtani.

Úgy gondolom referensként az is nagyon fontos, hogy azt is megmutassuk mennyire meghatározóak az egyetemei évek és mennyire hasznos azoknak megélése. Az egyetemi kötelezettségek mellett szakmai oldalról, szívesen járok szakkollégiumi előadásokra, campus kredites kurzusokra. A másik oldalról tekintve, – tudom, a tanulmányi referensség kissé bekategorizálhat, de – nagyon fontosnak tartom a kikapcsolódási lehetőségek megtalálását: nemhiába, vagyok kollégista (csak a Laterum, mint volt ETK-s kollégium). Minden évben jelentkezem szervezőnek/pásztornak a gólyatáborba, illetőleg elsőévesként, amíg a járvány közbe nem szólt, ha rövid ideig is, de az ETK PEN-es csapat tagja lehettem.  Természetesen a kari, illetve HÖK-ös rendezvényeket is szívesen látogatom és számomra sem ismeretlenek a törzsgyökeres ETK helyek. Nem utolsó sorban, amikor a járványhelyzet indokolttá tette, Veszprémben és Székesfehérváron is kirendelésen vettem részt.

Ha megengeded, üzennék a hallgatótársaimnak. Pécs igazi egyetemváros, emellett a lehetőségek tárháza, amennyire csak az időtök engedi legyetek itt, együtt a hallgatótársaitokkal, hívjátok meg barátaitokat, túrázzatok nyáron is a Mecsekben vagy pihenjetek meg Orfűn, vagy csak üljetek be egy fiataloktól nyüzsgő helységbe. Éljétek meg, a soha vissza nem térő egyetemi éveiteket!

Köszönöm a lehetőséget és köszönöm, hogy meghallgattatok!

Mindenkinek tartalmas egyetemi éveket kívánok!

Hegedüs Fatime Réka

Talán ezek is érdekelhetnek …