Blog

Mi, Értetek -interjúsorozat a HÖK csapatával

0
Etk He2949clk 281 Scaled

A 2022-es év máris hozott néhány változást a Hallgatói Önkormányzat életében.
A logisztikai átstrukturálás következtében a továbbiakban a tanulmányi ügyekkel az Elnök, az Elnökhelyettes és a Tanulmányi Referens foglalkozik, a programszervezéssel az Elnök és a Szakfeladati Alelnök keze alatt egy kisebb csapat tevékenykedik. Közöttük a Programszervező Referens, a Projektmenedzser Referens, az Irodavezető és néhány esetben a Külügyi Referens. A Sportreferensi teendők integrálásra kerültek, így ezen feladatokért a programos team felel.  Kialakításra került a Hostess és a Humán Erőforrások struktúrája is, mely során szorosan a Karral együttműködve dolgozunk.

Emellett folyamatban van a social-média platformok frissítése a Social-Média Referenssel karöltve, honlapunk angol verziójának kialakítása, a Facebook csoportokban a megfelelő kommunikáció létrehozása és az Instagram oldalon a kevésbé hivatalos ügyek, események tartalmának menedzsmentje. A külföldi hallgatók integrálása érdekében kifejezetten őket célzó programjainkat szervezzük a Külügyi Referenssel és a Szakfeladati Alelnökkel. Emellett zajlik a fent említett honlap angol verziójának elkészítése, Facebook és Teams csoportok kerültek kialakításra a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

Alapvetően a tanulmányi ügyekkel foglalkozó csapat vesz részt a Kari Bizottsági üléseken, ami azért kiemelkedően fontos, mert ezáltal aktuális információkat kaphatunk a Kar életéről és továbbíthatjuk a hallgatók aktuális kérdéseit, észrevételeit. Ennek naprakésszé tétele miatt megbeszélést tartottunk mindegyik évfolyam – és szakfelelőssel annak érdekében, hogy szorosabb kommunikációs csatornákat alakíthassunk ki a HÖK és a hallgatók között. Részt veszünk többek között a Lemorzsolódási Bizottság, Kari Tanács, Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság ülésein és képviseljük azt, amit a szakfelelősök továbbítanak, továbbá a hallgatói megkeresések, kérdések alapján járunk el.

A programszervező csapat jelenleg az ETKvíz esten, az InfoZió-Magazinnal együtt szervezett kirándulásokon, a Karrier Pizzán, a Véradáson, a Sütivásáron és a Gólyatábori előkészületeken dolgozik. Emellett lelkesítő üzenetek kerültek ki az épületekben és további kisebb volumenű nyereményjátékokat (mint a januári önkéntes-kirendelt montázs) szervezünk.
A Midweek Madness bulisorozat a szokásos módon szerdánként kerül megrendezésre a Sörházban, amire elővételes jegyeket lehet venni a HÖK Irodán, mellyel elkerülhető a sorbanállás. Dolgozunk a Midweekes promóciós termékeken is, melyek nagy valószínűséggel nyereményjátékok keretein belül lesznek elérhetőek.

Az Elnöki munka felöleli a Referensek koordinálását a Pécsi Képzési Központban, emellett a zalaegerszegi, szombathelyi és kaposvári kihelyezett HÖK csapatok irányítását. Minden képzési központban tevékenykedik egy-egy Elnökhelyettes és legalább 5 Referens, elsődleges feladatuk a hallgatói érdekképviselet, továbbá, hogy a tanulmányaitok megfelelő teljesítése mellett lehetőségetek legyen az aktív kikapcsolódásra. Igyekszünk megkönnyíteni az Egyetem rendszereiben az eligazodást, ezzel könnyebbé téve az Egészségtudományi Kar Hallgatóinak mindennapjait.

Emellett a Karral és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal (EHÖK) is aktív kommunikációt folytatunk, tanulmányi ügyekben és az események szervezése, marketing terén. Az aktuális hallgatói megkeresésekkel napi szinten foglalkozunk, illetve dolgozunk az Oktatókkal történő gördülékeny kommunikáció kialakításán is.
Véleményem szerint egy kiváló, összeszokott csapat munkálkodik a Hallgatói Önkormányzaton, forduljatok hozzánk bizalommal!

Bende Judit
Elnök, ETK HÖK

Talán ezek is érdekelhetnek …